Allt du behöver veta om privatleasing

Privatleasing är ett nytt sätt att ”äga” en bil. Istället för att binda upp kapital i dyra lån eller kontantköp hyr du bilen till en fast månadskostnad. Det frigör kapital samtidigt som du alltid vet vad ditt ”bilägande” kommer att kosta varje månad. När du privatleasar bil slipper du dessutom kostnader för reparationer, reservdelar och verkstadsbesök då det mesta ingår i månadsavgiften. Tänk på att billeasing privat lönar sig bäst om du har bilen under en kortare period. Om du planerar att köra bilen i flera år lönar det sig oftast istället att köpa bilen.

Det blir allt vanligare att leasa sin bil. Allt fler företag och privatpersoner väljer billeasing framför ett traditionellt bilägande. Att leasa bil innebär att du hyr bilen från ett leasingföretag.

När du leasar en bil som privatperson betalar du en månadsavgift till leasingföretaget. Oftast ingår kostnaden för försäkringar, drivmedel och vissa reparationer i månadsavgiften.

Om du vill minska osäkerheten kring uthyrningen kan du skriva ett leasingavtal med uthyrningsföretaget. I avtalet ska det bland annat framgå hur långt du får köra varje månad, men också vilka ytterligare förmåner som ingår i månadsavgiften. Att ha en leasing bil privat innebär inte att du får göra vad du vill med bilen eftersom du inte äger den. Om du skulle överträda någon av bestämmelserna i avtalet kan du tvingas att betala dyra straffavgifter. Därför är det viktigt att läsa igenom avtalet innan du skriver på. All nödvändig information måste framgå av avtalet.
Om du inte får svar på alla dina funderingar genom att läsa hyresavtalet måste du be säljaren att förtydliga villkoren i avtalet. Alla parter tjänar på att avtalsvillkoren är så tydliga som möjligt.

Låneperioden är oftast 3 år (36 månader) vid billeasing privat. Det innebär att du förbinder dig att hyra bilen under hela perioden. Vissa biltillverkare som exempelvis Volvo Cars erbjuder numera flera helhetslösningar inom privatleasing. En sådan helhetslösning inkluderar bland annat finansiering, försäkringar, service och bensinkort.

Billeasing privat

Detta bör du tänka på när du ska leasa bil

Billeasing har öppnat upp stora möjligheter på bilmarknaden. Ett bilägande är ofta förknippat med stora kostnader. Om du äger din bil binder du upp dig med fasta kostnader fram till dess att du säljer eller skrotar din bil. Privatleasing kan, på samma sätt som vid företagsleasing, frigöra kapital. De pengar som kopplats till din bil vid ett ägande frigörs om du hyr bilen istället. Det betyder att du kan planera och disponera din inkomst på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt. När du hyr bilen via billeasing får du dessutom kontroll över bilens samtliga kostnader. Alla månadskostnader samlas på en faktura som du betalar månadsvis, likt ett mobilabonnemang. Det betyder att du slipper alla obehagliga överraskningar.

Att leasa bil passar inte alla. Många ser bilhyrandet som ett billigare sätt att ”äga” en bil. Det är fel ingångsvinkel. När du leasing bil privat får du fortfarande fasta kostnader som måste betalas varje månad. Utöver leasingkostnaden ska även bränsle betalas eftersom det inte ingår i ett leasingavtal. Leasar du en elbil blir det dock en mindre kostnad, även om en mindre summa bör tas med i budgeten beroende på vilket elpris du betalar för att ladda elbilen.

De flesta privatpersoner tycker att det är svårt att planera sin ekonomi så långt i förväg. Generellt lönar sig billeasing privat om du har tänkt köra bilen under en kortare period, kanske under något år. Om du planerar att ha bilen kvar under flera år tjänar du oftast på att äga bilen istället.

Ett enkelt sätt att räkna ut om en leasing bil privat passar dig är att räkna på leasingkostnaden varje månad. Multiplicera kostnaden med antal månader som hyrperioden pågår. Gör sedan samma uträkning med ett privat bilägande och jämför. Dessutom kan det vara mycket svårt att avsluta ett leasingavtal i förtid. Om det är möjligt att avbryta en leasingperiod i förtid får du ända betala höga straffavgifter som kompensation till hyrföretaget.

Billeasing har sina fördelar

Ovan listar vi de potentiella fallgropar som billeasing privat medför. Men privatleasing har även flera fördelar. Om du hyr din bil får du alltid tillgång till en ny bil, förutsatt att du väljer den förmånen i avtalet vid nyteckning. Leasingperioden löper oftast över 36 månader. Det betyder att du teoretiskt skulle kunna få en ny bil vart tredje år, om du fortsätter att hyra. Att köpa motsvarande nya bilar vart tredje år är mycket dyrare.

Vidare vet du alltid på förhand vad ditt bilägande kommer att kosta och du undviker att lägga ut dyra pengar på reparationer och reservdelar.

Att leasa bil frigör ditt privatkapital. Det kan verka konstigt att leasa bil kan frigöra kapital. Men när du lånar till eller köper en bil kontant binder du kapital i bilen. Det är pengar som du oftast inte får tillbaka eftersom alla bilar har en naturlig värdeminskning. Att köpa en bil för exempelvis 300 000 kronor binder pengarna på ett annat sätt än om du hyr en bil för samma summa och där kostnaden fördelas över flera år.